Historia

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarowcach została oficjalnie zawiązana w 1920 roku przez ówczesnych radnych gminnych Władysława Mitrzyka oraz Władysława Wanielistę. Początkowo straż była niezwykle ubogo wyposażona wyłącznie w mundury oraz czapki. Dopiero w 1924r. podczas zebrania gminnego uchwalono zakup konnej sikawki tzw. „Kiwaczki” oraz budowy remizy tzw. „Dziadowni” lub „Sokolni”. „Kiwaczka” przetrwała do dnia dzisiejszego i obecnie umieszczona została na podwyższeniu po prawej stronie drzwi garażowych. Pierwszym Komendantem OSP w Pisarowcach został Wł. Mitrzyk, a jego zastępcą Wł. Wanielista. Druhowie działający w ramach jednostki aktywnie uczestniczyli w gaszeniu wszystkich pożarów na terenie wioski jak również w sąsiednich miejscowościach. Największą akcją gaśniczą w której uczestniczyli pisarowcy strażacy w tamtym czasie był pożar w Czerteżu, gdzie paliło się pół wioski. W następnych latach oprócz gaszenia pożarów strażacy starali się wyposażyć w dodatkowy sprzęt. W wyniku tych działań we Lwowie zakupione został pasy, toporki oraz inny sprzęt gaśniczy.

W 1924r. nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta OSP Władysława Mitrzyka na tej funkcji zastąpił Wanielista Władysław, który dalej organizował straż do 1928r., gdy komendantem straży został mianowany Jan Wanielista, który pełnił tą funkcję aż do czasów okupacji niemieckiej.
Po przegranej wojnie obronnej w 1939 komendantem mianowany został Piotr Wanielista. Strażacy dalej aktywnie brali udział w gaszeniu pożarów na terenie wioski i przyległych miejscowości. Co ciekawe pod okupacją niemiecką w Generalnej Guberni organizacje strażackiej nie tylko były tolerowane, ale przynależność do niej dawała wiele udogodnień. Strażacy nie podlegali “brance” do przymusowych robót w Niemczech, a dodatkowo dysponowali nocnymi przepustkami, pozwalającymi na przebywanie w przestrzeni publicznej po godzinie policyjnej – dzięki czemu wielokrotnie mogli ostrzegać zagrożonych rewizją bądź aresztowaniem.

Po pierwsze lata po wojnie funkcję komendanta ponownie pełnił Jan Wanielista, jednak w wyniku działań wojennych straż borykała się z brakami sprzętowymi i lokalowymi. W roku 1950r. organizacji straży na nowo podjął się Władysława Sieczkowski, który zebranie z uwagi na braki lokalowe zorganizował we własnym domu. Wybrano wtedy nowy zarząd w składzie: Sieczkowski Władysław – Komendant OSP, Uczeń Fryderyk – Z-ca Komendanta OSP, Wanielista Władysław – skarbnik, Kalityński Bolesław – sekretarz, Wanielista Władysław s. Jana – gospodarz. Zarząd ten był uzgodniony w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Sanoku. W tym czasie doszło do olbrzymiego pożaru sąsiedniej miejscowości Jędruszkowce, gdzie kilkadziesiąt gospodarstw strawił żywioł ognia. Była to pierwsza tak duża akcja gaśnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarowcach po wojnie. Nowy zarząd podejmował liczne starania o przydział motopompy M-800, w między czasie organizując zabawy taneczne podczas których zbierano na zakup umundurowania oraz sprzętu gaśniczego. W 1954r. Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Rzeszowie przyznała OSP Pisarowce motopompę M-800 „Leopolia”. Po odbiór sprzętu do KWSP pojechali sołtys Czesław Posadzki, przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej Wolański Jan oraz komendant OSP Władysław Sieczkowski. W tym samym czasie udało się w Sanockiej Fabryce Autobusów „Sanowag” zakupić za kwotę 4500zł przyczepkę pożarniczą do przewozu pompy.

Gromadzka Rada Narodowa widząc zaangażowanie pisarowskich ochotników przekazała na rzecz straży podworski budynek który po remoncie został przebudowany w czynie społecznym na remizę ze świetlicą.
W 1962r. na budynku remizy strażacy zamontowali pierwszą elektryczna syrenę alarmową, która zakupiona została w Krakowie. W tym samym roku podczas zebrania OSP zdecydowano o podjęciu działań zmierzających do zakupu samochodu pożarniczego. W wyniku przeprowadzonej zbiórki środków wśród mieszkańców wsi udało się zebrać 7000 zł. Na brakujące 10000 zł Zarząd wziął pożyczkę w Banku Spółdzielczym w Zarszynie, dzięki czemu możliwe stało się zakupienie pojazdu „Doge” w Sanockim Kopalnictwie Naftowym. Oficjalne przekazanie pojazdu odbyło się 15 lipca 1962 i było ono dużym wydarzeniem w życiu wioski, na które przyjechały również delegacje sąsiednich jednostek OSP.
W tym też roku rozpoczęły się prace przy budowie nowego Domu Ludowego zlokalizowanego na terenie podworskim. Pisarowska Straż Pożarna aktywnie uczestniczyła w tych pracach wystawiając między innym pierwszą zorganizowaną grupę robotniczą do prac przy fundamentach.
Przez cały ten okres strażacy czynnie brali udział w zawodach pożarniczych zajmując na nich wysokie miejsca. Na wniosek zarządu strażacy byli odznaczani medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, „Za wysługę lat” czy też „Strażak Wzorowy”.
We wrześniu 1964 Szkoła Podstawowa w Pisarowcach przeniosła się ze budynku do wyremontowanych sal dawnego Dworu. Po czterech latach okazało się, że potrzebne jest stworzenie „Domu Nauczyciela” w pobliżu nowej szkoły, kierownictwo szkoły w porozumieniu z zarządem OSP dokonało wymiany budynków i w ten sposób po wykonaniu prac remontowych w systemie gospodarczym budynek starej szkoły został zaadaptowany na potrzeby straży.

W 1970 roku wybrany został nowy zarząd w skład którego wchodzili: Haduch Wiktor- prezes, Wanielista Edmund- komendant, Haduch Władysław- skarbnik, Haduch Marian- sekretarz. Zarząd ten sprawował swoją działalność do 1980 roku, kiedy to sprzedany został samochód gaśniczy, a jednostka straciła swoją gotowość bojową. W tym samym roku na zebraniu wybrano nowy zarząd w składzie: Podolak Alfred- prezes, Sieczkowski Władysław- komendant, Haduch Władysław- skarbnik, sekretarz Sieczkowski Józef. Nowy zarząd za priorytet postawił sobie odbudowanie gotowości bojowej jednostki oraz pozyskanie nowego samochodu. Dzięki licznym zabiegom prezesa Alfreda Podolaka oraz pracującego w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej Stanisława Wiesława Wanielisty za zgodą Komendanta Rejonowego w Sanoku udało się pozyskać wycofany z Zarszyna wóz na podwoziu STAR 25, który po przeprowadzeniu remontu zaczął służyć Ochotnikom z Pisarowiec. Następnie pojazd ten został zastąpiony Starem 26 pozyskanym z Jaćmierza, a później nowszym Starem-26 z OSP Długie.
W 1981r. ochotnicy włączyli się w budowę kościoła w Pisarowach pracując fizycznie przy budowie obiektu jak również część osób była członkami komitetu budowy kościoła. Po zakończeniu budowy i konsekracji kościoła po raz pierwszy w 1982 strażacy podjęli Honorową Wartę przy Bożym Grobie w Pisarowskim Kościele (wcześniej warty pełniono w kościele w Dudyńcach wraz ze strażakami z miejscowości należących do Parafii Dudyńce).

W 1984 roku na zebraniu wiejski w związku ze złym stanem technicznym blisko dwuwiekowego budynku remizy podjęto decyzję o budowie nowej strażnicy, z uwagi na braki finansowe i materiałowe główne prace zakończono dopiero w 1992r. Koszt całej inwestycji pochłonął ponad 8 mln złotych. W maju 1994r. w nowym budynku remizy otworzono również izbę lekarską. Po przeznaczeniu w 1995 całego pierwszego pietra na potrzeby służby zdrowia i zakończonej w 1998 adaptacji izba zmieniła się w punkt lekarski, a następnie w ośrodek zdrowia z gabinetem stomatologicznym.

W drugiej połowie lat 90-tych z uwagi na wysoką awaryjność wysłużonego już Stara-26 Zarząd OSP podjął działania zmierzające do pozyskania nowego wozu. Dzięki wsparciu wywodzącego się z Pisarowiec płk. Edwarda Ambickiego udało się w 1999r. nieodpłatnie pozyskać z Agencji Mienia Wojskowego samochód skrzyniowy na podwoziu STAR 266. Po ośmiu miesiącach w czerwcu 2000r pojazd wrócił do Pisarowiec z Korwinowa k./ Częstochowy gdzie w Przedsiębiorstwie Specjalistycznym „Bocar” przeszedł specjalistyczny karosaż umożliwiający udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Pojazd oficjalnie został poświęcony i przekazany w sierpniu 2001r. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, PSP, ZOSP, liczne jednostki OSP Powiatu Sanockiego oraz mieszkańcy Pisarowiec oraz sąsiednich miejscowości.
W kolejnych latach strażacy dalej podnosili swoje umiejętności oraz starali się o pozyskiwanie coraz to nowszego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej. Uczestniczyli w akcjach, manewrach czy też zawodach pożarniczych zajmując wysokie lokaty. 7 sierpnia 2011r. na stadionie sportowym w Pisarowcach zorganizowane został gminne zawody pożarnicze w których wzięło udział 14 drużyn męskich, 3 kobiece oraz 6 młodzieżowych.
Podczas zebrania wiejskiego we wrześniu 2017r uchwalono przekazanie 20000 zł z budżetu wiejskiego na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zajmowanych przez strażaków, gdyż stare ogrzewanie elektryczne stało się nieefektywne. W 2018 r. dzięki staraniom Zarządu OSP sumę tą udało się powiększyć do kwoty ponad 71000 zł pozyskując dotację od Komendanta Głównego PSP dzięki czemu wykonano remonty pomieszczeń zaplecza strażackiego oraz montaż instalacji C.O. z piecem dwufunkcyjnym. Ponadto w tym samym roku wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości udało się powiększyć o profesjonalny zestaw w postaci torby medycznej z pełnym wyposażeniem oraz automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Dodaj komentarz