Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W Sobotę 17 lipca w świetlicy Domu Strażaka odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Pisarowcach.
Był to czas na podsumowanie kończącej się pięcioletniej kadencji dotychczasowego Zarządu i wyboru nowych władz.

Zebranie swoją obecnością uświetnili goście w osobach:
– dr Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP,
– st. kpt. Michał Starego – Dowódca JRG PSP w Sanoku,
– Pan Stanisław Dereń – Radny Gminy Sanok,
– Pan Bogusław Rolnik – Sołtys wsi Pisarowce.

Prezes Daniel Bielak przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki, natomiast skarbnik dh Ryszard Zabawski zreferował sprawozdanie finansowe. Zebranie któremu przewodniczył dh Kazimierz Pietrzkiewicz, zgodnie z opinią Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

Najważniejszym punktem programu był nowych władz stowarzyszenia. Walne zebranie członków OSP zdecydowało, że jednostką w kolejnych będzie kierował Zarząd w składzie:
Daniel Bielak- Prezes
Grzegorz Rosa- Wiceprezes
Zenon Wanielista- Naczelnik
Damian Śmigiel- Zastępca Naczelnika
Ryszard Zabawski- Skarbnik
Adrian Wanielista- Sekretarz

Pracami Komisji Rewizyjnej będzie kierował dh Ryszard Sosnowski, a oprócz niego w komisji zasiadają Eugeniusz Folta i Jan Mitrzyk.

Ponadto strażacy zdecydowali, że dh Zenon Wanielista będzie delegatem naszej OSP na Zajazd Gminny ZOSP RP w Sanoku, natomiast dh Daniel Bielak został przedstawicielem do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.