Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarowcach informuje, iż złożona przez Arpapol 2 Sp. z o. o ul. Lwowska 118, 22-300 Krasnystaw oferta została wybrana do realizacji zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pisarowcach w ramach zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pisarowce celem zwiększenia potencjału technicznego”, w ramach środków przyznanych przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.