Promesa dla Pisarowiec

W piątek 28 sierpnia w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku miało miejsce uroczyste wręczenie promes dla 29 jednostek straży pożarnej działających na terenie powiatu sanockiego. Wsparcie pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z “Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych”. W spotkaniu udział wzięli: Adam Skiba-prezes WFOŚiGW w Rzeszowie, Piotr Babinetz- poseł RP, Janusz Cecuła- wicestarosta sanocki, Marek Bańkowski- wójt gminy Bukowsko, Grzegorz Oleniacz- komendant powiatowy PSP w Sanoku, Grzegorz Klecha- prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sanoku oraz przedstawiciele jednostek straży pożarnych.

W ramach podpisanej umowy o dostaję nasza jednostka otrzyma kwotę 11180,00 zł stanowiące 90% kosztów zakup sprzętu w ramach realizowanego zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pisarowce celem zwiększenia potencjału technicznego”.

Jednostki, które otrzymały promesy to: OSP w Besku, OSP w Posadzie Zarszyńskiej, OSP w Pielni, OSP w Jaćmierzu, OSP w Nowosielcach, OSP w Tyrawie Wołoskiej, OSP w Nagórzanach, OSP w Woli Sękowej, OSP w Odrzechowej, OSP w Strachocinie, OSP w Rakowej, OSP w Wujskiem, OSP w Niebieszczanach, OSP w Długiem, OSP w Nowym Łupkowie, OSP w Porębach, OSP w Komańczy, OSP w Wolicy, OSP w Pisarowcach, OSP w Sanoku-Olchowcach, OSP w Zagórzu, OSP w Hołuczkowie, OSP w Rozpuciu, OSP w Siemuszowej, OSP w Rzepedzi, OSP w Mymoniu, OSP w Porażu, OSP w Czaszynie oraz OSP w Zahutyniu.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Sanoku

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.