Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pisarowce celem zwiększenia potencjału technicznego”, w ramach środków przyznanych przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarowcach zaprasza do składania ofert na zakup oraz dostawę wyposażenia.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.